Menu

Pořiďte si kvalitní protipožární ochranu do Vaší budovy nebo jiného objektu

0 Comment


Hasící přístroje– to je protipožární pomůcka na prvním místÄ›, vidíme je na každém místÄ› a jejich funkce je skuteÄnÄ› životnÄ› důležitá. Postavili jste nový objekt nebo jinou budovu a nemáte v ní jeÅ¡tÄ› zařízenou protipožární ochranu? Více informací naleznete na internetových stránkách bomespol.cz, kde najdete rovněž kontakt.

Nemáte zajištěny revize hasící přístrojů? Firma BOMESPOL, s.r.o. Vám je zajistí

Jak se skuteÄnÄ› kvalitnÄ› ochránit proti požárům v budovách a jiných objektech? Je pÅ™edevším důležité mít tyto objekty vybaveny hasícími přístroji a jinou technikou a prostÅ™edky, které nás ochrání pÅ™ed nebezpeÄím ohnÄ›. Firma BOMESPOL, s.r.o. se specializuje na dodávku tÄ›chto přístrojů a rovněž na jejich pravidelné kontroly a revize. Pokud sháníte pro své zamÄ›stnance Å¡kolení BOZP, BOMESPOL, s.r.o. Vám s tím pomůže! BuÄte spolehlivÄ› ochránÄ›ni pÅ™ed nebezpeÄím!