Menu

Proč se tepelně ošetřují palety

0 Comment


Dřevěné přepravní palety se vyrábí z masivu zbaveného kůry. Výroba probíhá podle přísných pravidel, produkty musí mít požadovanou nosnost, která poměrně běžně zvládne statickou zátěž nákladu o hmotnosti půl druhé tuny. Aby byl použitý materiál bezpečný a těmto normám vyhovoval, je nutné jej ošetřit proti dřevokazným škůdcům, většinou broukům a jejich larvám, nebo plísním a houbám.
nová paleta.png
V České republice se provádí výhradně termické ošetřování, které opravňuje palety označit mezinárodním symbolem IPPC. Tyto výrobky jsou tudíž certifikované pro mezinárodní přepravu, lze k nim doložit i protokol o ošetřování.
Tímto způsobem ošetřovaný materiál je v některých evropských a světových zemích dokonce podmínkou k transportu zboží. Při dovozu výrobků do zahraničí, ale i importu do České republiky dochází k tzv. rostlinolékařským kontrolním procedurám. Ty probíhají podle přesně stanoveného pořadí: Nejprve se měří tloušťka materiálu palety, kontrolory zajímá způsob její výroby, poté označení z hlediska ošetření a teprve pak se přikročí k samotnému testování přítomnosti dřevokazných škůdců. Označení IPPC je v tomto případě klíčové, neboť se takové výrobky posuzují docela jinak, než necertifikované, které navíc mívají omezenou nosnost.

Kontroly se provádí třífázově

Dovozní prohlídka ve vstupním bodě zásilek – probíhá vždy, jestliže je známo, že bude muset zboží projít rostlinolékařskou kontrolou. Tehdy je paleta prohlížena i se zásilkou. Kontroly ale mohou probíhat i namátkově u výrobků, které rostlinolékařskou proceduru nevyžadují, v takovém případě je provádí pracovníci ÚK ZÚZ přímo v celním skladu.
kompozitní kameny.jpg
Cílový bod zásilky – v rámci zemí EU se většinou zboží i s paletou kontroluje podruhé – při importu. Rozsah kontroly je naprosto shodný s tím prvotním – vstupním.
Odbor vývozu a dovozu zboží – v zemích, kde se tyto kontroly běžně neprovádí, je však možné při každém podezření na zavlečení škůdců dřeva, nebo na nekvalitní materiál palet takovou kontrolu provést, a to v průběhu celního odbavování zásilky.