Menu

Režii budete mít v rukou vy

0 Comment


Pokud vás láká erotická masáž, mÄ›li byste vycházet z toho, že se jedná o krásné a příjemné potěšení, které může mít do jisté míry i kladné zdravotní úÄinky. V každém případÄ›, pokud navÅ¡tívíte kvalitní masážní salon, nejlépe právÄ› ten náš, mÄ›li byste pÅ™edem vÄ›dÄ›t, že vy sami budete režiséry a masérka Äi masérky, pokud se rozhodnete využít možnosti nechat se obÅ¡Å¥astňovat rovnou dvÄ›ma dívkami, budou herci. Lépe Å™eÄeno hereÄkami.

Pro co nejkrásnější zážitek

Režisér si urÄuje, zda hereÄka Äi hereÄky budou nahé nebo obleÄené, zda půjdou do sprchy spoleÄnÄ› s režisérem nebo ho nechají, aby se tohoto potěšení pÅ™ed vlastní masáží vzdal. Samotný sled dotyků a celá koncepce vlastního divadelního pÅ™edstavení (když už mluvíme o režiséru a hercích) je vždy v rukou režiséra, tedy vás, a záleží opravdu pouze na vaÅ¡ich přáních, touhách a pÅ™edstavách. HereÄkám vÅ¡ak půjde v každém případÄ› o to, aby vaÅ¡e potěšení, vaÅ¡e rozkoÅ¡ a vaÅ¡e uvolnÄ›ní bylo co nejkrásnÄ›jší a váš prožitek nezapomenutelný. A pokud budete chtít, můžete na sebe pÅ™evzít kus jejich rolí.